Tabung Korban Center

Tabung Korban Center

Tabung Korban Center (TKC) adalah lokasi rasmi ibadah korban dan pembahagian daging korban dijalankan. Peserta yang memilih untuk menguruskan sendiri pembahagian daging korban dan peserta yang menempah lembu hidup boleh ke lokasi TKC yang telah dipilih semasa pendaftaran.