Tabung Korban

Pembelian Lembu Hidup

Tabung Korban menawarkan pembelian lembu hidup di lokasi terpilih mengikut negeri dengan kerjasama penternak-penternak tempatan. Pembelian lembu hidup adalah terhad kepada 5 ekor sahaja untuk setiap lokasi Tabung Korban Center (TKC)